Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4*4* NIEUWE NEDERLANDSGH©

wÏÏT fet vn„ïïnlerSuin JC klefne Kerk methet vullen van bomben en handgranaaten Zv bevonden zig aan het eene einde van dé Kerk, hebbende drie vaten buskruid bv zig, terwyl aan het ander einde der Kerk nog , 60 vatep met buskruid Honden. Een der Werklieden , zynde een Bombardier ' hadt de onvQorzigtigheid van met een mes de roest aan de buis eener bombe te wijlen afichrappea: het ftaal door de fterke wrvving vuur gevende, fprong niet alleen de bombe, maar ook de drie vaatjes buskruid vatreden vuur, door welken fiag het gewelf der Kerk inftortte, en hier door nog gelukkig de voorraad van buskruid aan het'ander einde der Kerk onder de puinhopen bedolven werdt, zo dat hetzelve voor den ontltaanen brand zo lang bewaard bleef dat men dien door hulp van brandfpuiten' kon bluslchen. Zeven ' man zyn hier door om het leven geraakt, en vier min of meer o-ekwetst. De Bombardier , door wiens onvoorzigtigheid dit ongeluk is gebeurd , wierdt nog levendig van onder de puinhopen gehaald; dog is naderhand overleden. Van hem zeiven is het, dat men de oorzaak van het ongeluk heeft verftaan.

De Zuidhollandfche Courantier maakte hier op wederom aanmerkingen, die een iegeiyk mensch van gezond verftand, van welke party ook, ten hoogite moet verfoeyen Dnder het Artikel van Utrecht den 4 Jugustus fchryft Hy: „ Dat hier op gerefleft cteerd vvqrdt, dat QPd bet werk der Ge-

Sluiten