Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Papen

drechi

' t c I e d l Ji h

Ml RE

43 52 NIEÜWfi NEDERLANDSCHfi

; Bezetting van de veeren aan de Gelderfchf kant ; als mede is uit die VergaderinTafïe zonden een Brief aan de Burgery vTnVGfevelsdmn-Gapel, waarin wordt goedgekeurd h7r verngten door die Burgery op den Au? laatstleden en verklaatd deel te zullen nee.' men in al het geene die Burgery om dit ge. beurde mogt overkomen. b

Van hoeveel gevolg en kragt deze verrit tingen moeften zyn, kan uit het voorvéfhaalde onder Dordrecht blyken. DenTs September kwamen reeds de trounes van zyne Majefteic den Koning vaniffl alhier aan, en deeden de genuiterVZ.Ge" "onftttueerden, Schutteryen ,Genootfchapten en Vaderlandjche Asfociatien in weint tyds uien in rook verdwynen.

'sGrevelsduin-Capel. (*)

De zugt tot het afzetten van Regenten, ie de ftroom met wilde mede volgen ■rong nu overal door, ook zelfs tot dit 'orp. Het gewapend Genootfchap alhier n eenige Geconftitueerden, onderfteund por eenige Vrycorporisten, zo wel van [eusden onder bevel van den Heere Mr De ock, als van Sprang, onder gebied van den eere van der Werken, hebben den 31 Au-

gus-

L*) Dit Dorp ligt in de Langejlraat, en behoort > ni.nfle w« het Kerkelyke be reft, onder Doal' cht, waarom wy hetzelve hier hebben laten vol

Sluiten