Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, September, 1787. 4845

woede overflaande, veele huizen deerlyk1 geplunderd hebben. Dus (gelyk het gaat) veele onfchuldigen de dolie razerny van eenigen, mede hebben moeten boeten, en ook veele huizen, zo wel van Oudltaatsgezinden als Nieuwitaatsgezinden, het zelfde lot, in die woede, hebben moeten ondergaan.

L E E R ü A M.

Den 14 September kwam hier een Detachement van 50 man van Fan Har denbroek, benevens 12 Ruiters en eenen Wagtmeefter van Hesfen-Philipstball uit Vianen binnen. Dog den 15 des Saturdags, trokken hier de Pruisfifche Huzaaren in , welken nog 15 man van liardenbroek gevangen namen, zynde de overigen gevlugt, welker goederen de Pruisfchen buit maakten. De meefte Inaezeetenen hier Oudltaatsgezind zynde, wa°s de vreugde algemeen, en ras droeg men Oranjeltrikken, en plantte de vlag op den toren en 't Stadhuis. Sondags den 16 September kwamen nog veele Huzaaren en Jap-ers aan de overkant. Dog,vermids de Gorinchemfche Vrycorporisten den 13 September de pont van hier hadden weggehaald , wierdt fpoedig een brug geflagen, ovei welke een geJeelte van de Pruisfifche Legermagt, met gefchut en legerwagens in de. ze Stad trok. 's Maandags den 17 September, zynde de verjaardag van den Koning van Pruisfchen, was de Stad met eerbogen Kkkkkkkkkk4 e«

Sluiten