Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4*48 NIEUWE NEDERLANDSCHE

Hoorn.

i

-y. J

l t 1

i

ï i

regeerend Burgemeefter, Mr. Joö/j Bredenhoff, Heer van Oosthuizen enz. Mr» Pister Opperdoes, Mr. Abraham van Straalen, Oud-Burgemeefter, C. C. o«» Akerla* ken, Pietersz., Herman Berckhout, Dirk Jongemaats en Hermanus de Hart. In de plaats der uitgezette Raaden wierden de volgende nieuwen aangefteld: Jacob Groes, Mr. J. H. van Straalen , Willem Schuurman , P. van Akerlaken, Zachaus van Foreest, Mr. C. Carbazius, Mr. C. de Feyfer, W. A. van der Ramhorst en W. N. Grap Hellingman. Voorts is, in plaats van den Heer Oud-Burgemeefter A. van Straalen , tot Thefaurier aangefteld den Heer P. C. Boon, en in plaats van J. van Bredenhof, den Heer Van Oosthuizen; als Gecommitteerde Raad, den Heer Oud-Burgemeefter N. van Foreest.

. De Vroedfchap was den 7 September van 's morgens half elf tot 's namiddags ten twee Lmren, en vervolgens van drie tot zes uuren veigaderd: in welke laatfte Vergadering de nieuw aangellelde Heeren in den eed genonen wierden. Het Genootfehap van Wapenhandel Voor Vaderland en Pryheid, hadc :ig voor 't Stadhuis geposteerd, om de raadileegingen der Regeering (zo men voorgaf) e verzekeren, en den aandrang of tegenwerkingen van de Oudftaatsgezinden te beietten, jelyk ook de Dragonders vooraf binnen le Stad gerukt waren, om met het overi:e Krygsvolk de rust en goede orde des te eter te bewaren.

Men

Sluiten