Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4850 kieüwe nederlandsche

Hoor», te onthouden, en het zelve geheel over te

<^n Heeren Gecommitteerde Raaden „an wege de Staten aangefchreven en geastVóm „ zonder den minde uitftel den Kaptein „ Beker en Lieutenant Van Braam va* ï „ le procedures en vervolgingen te onthef„ fen^.het vonnis over dezelve gewezen „ te roijeeren, en hun in volkomen! vryheid' „ kost- eni fchadeloos te dellen: en,dat zy „ dan ook dien,ter jndicature benoemden Pil „ caal,7/^ zuIlen hebfaen te dimitt™™ „ te doen wederkeeren naar die plaats van •v waaf zy denzelven hebben doen komen "

HOOGCARSPEL,

Den 6 September heeft het Btirgerlegertie te Purmerende tot iland gebragt", die S & des morgens omtrend agt uuren veriaaren en is getrokken onder bevel van den Heer! C. Swart yan AmfteJdam, Adjudant Generaal by het Burgerlegenje inZmdholland, door de Beemfter tot Posthuizen, en aldaar omtrend een uur halte gehouden hebbende,is vervoi-

?anndfdaï h" t0taa"deHuJk> e!n half uur van de Rad Hoorn. Aan het Burgerlegerti* bragt men aldaar berigt met eenVrS"

zdettenCzodue RegeiS" ut

petten zou, en nieuwen aanftellen. Het Legertje trok toen tot in 't gezigt van de Stad, hieldt halte, waar op zy blriJt kre gen, (ja* fiat tekenen door den Oud-B lrgeoeefler op \ paUflt) om de Stad door %

trek-

Sluiten