Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JA A RBOEKEN, OSober, 1787. 53°7

te de Majoor met zyne manfchappen by de Katoendrukkery de Lely aan.land, alwaar zy zich in ftilte verborgen, om aldaar de Signaalfchoot af te wagten. .,. , .

De Majoor van Götz moest met den Ma oor Hanfftenad, langs eene niet hoog pverftroóiride binnen weg, met een Iterk Detachement van Aalsmeer , naar het Karnemelksgat, op marsch gaan, om het Retranchement van Amftelveen mede van agteren aan te tasten: om Itrceks vier uuren kwaamen voornoemde Majoors met hunne manfchappen aldaar aan, alwaar zy zich in ftilte op den grond nederleiden, om mede de Signaalfchoot af te wachten.

Des nachts ten één uuren nam de Hertog tot den aanval op Amftelveen met zich, twee ftukken Gefchut, fes ponders , en vier Houwitfers , en commandeerde 20 Huzaaren , 80 Jagers en het ' Battaillon van Drost. Het Regiment van Waldeck moest deze Troupes wel volgen, doch op eene groote afftand verwyderd blyven, vermits de fmalle weg naar Amftelveen, op welke het gevecht zou moeten voorvallen, zowel ter linker als ter regterzyde, breede fiooten en overftroomde landen had , dus veel volks, hier veel eer hinderlyk, dan voordeelig zyn zoude, om welke reden de Battaillons haare Artillery en Bagagie teLeymuydfen agter gelaaten hadden. Ten half drie uuren, kwam de Hertog aan de Noorddammerbmg , welke afgebrooken was, doch die weder herftcld , en met ftroo , daar toe mede genomen , belegd wierd, om het gerucht van den overtocht, in den nacht voor te komen; toen men dezelve gepasfeerd was, liet den Hertog aldaar 20 Huzaaren post houden: hier op wierden de Jagers, twee man hoog, aan de beide zyden van den Weg geporteerd, om in de attacque, de bezetting, het zy links of rechts, na het beste terrein, in de flank te vallen: na hem moest het eerfte Grenadier Battaillon van Drost Rrrrrrrrrrr 3 vol-

Amstfxdam.

Ferflag

'Ier

Krygsl \<et tigiing. der Pruis/ifcHtn tegen Am» flildam.

Sluiten