Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5303 NIEUWE NEDERLANDSCHE

Amstel

dam.

Verflag der

Krygsvert igf'np, der J'ruisfifchen tegen Amfteldam.

volgen, achter het welk twee Rukken Gefchut moesten naryden , en de overige Pelottons van voornoemde Bataillon moesten drie honderd fchreeden achter hun marcheeren , waarop twee Houwitfers volgden, de twee andere Houwitfers moest de Luit. Gen. van KnokeHdo'f by het Regiment van Waldeck houden. Wanneer alles in deze orde Rond , rukte de Hertog digter naar de Hand van Leiden , alwaar men een Patrouille aantrof, die driemaal werda riep , en daarop begon te vuuren, doch de welke door het vuur der Pruisfifche Jagers verdreven wierd : men bezette de plaats , en pofteerde aldaar twee Rukken gefchut, op den Weg naar Amftelveen.

Inmiddels waren door den Generaal Kalhnt'h, op order van den Hertog , mede vereischte toebereidfelen gemaakt, om de Posten , te Ouderkerk, aan de Afgebrande Brug by het Weesper Tolhek , de Duivendrechtfe Brug en anderen aan te vallen. Hy zel ve kou by de attacques op Ouderkerk en aan de Afgebrande Brug tegenwoordig zyn, terwyl den Collonel van tSunln en den Majoor van Diebits, die tegen de Duivendrechtfe Brug zouden dirigeeren. Om deze attaques te voordeeliger te beginnen , rukten de Pruisfifche Troupen in de volgende orde voort.

De Bataillons van Sthlothem en Groskreuth rukten naar Weesp. Twee Battaillons van Manvitz, wierden aan den Brug over het Gheyn by Driemont, onder den Luit. Goll. van Hiller, geplaatst; en de Grenadier Comp. van Capit. Ehrikh, wierd gelast om zo wel de Stad Weesp, als den Luit. Goll. van Rider, ingeval van nood, te ónderfteunen.

De Compagnie van Itnthenpitrg , en eenige Scherpfchieters van het Regiment van E-ichmun moesten als ligte Troupen Infantery, by de Voorposten van clen Ritmeefter W'-^rtela . 'San Kletst en Onirsa- aan de Bylemerdyk, in de klyne Duivendrecotlèhè foider, by Ouderkerk, dienst doen.

Drie

Sluiten