is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Twee-en-twintigste deel. MDCCLXXXVII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Oétober, 1787. 5517

ne Hoogheid, Jonkheer Bentinck, Heer van Schoon Rhoon en Pendrecht, en de Heer Meerens, hoven. Raadsheer in den Hove van Holland, alhier geweest, en hebben de Regeering veranderd. Bovengemelde Publicatie luidt aldus:

W7y WILLEM by de Gratie Gods Prince van " Orange en Nasfau, Grave van Catzenelnbogen, Vianden, Dietz, Spicgelberg, Buuren, Leerdam en Culemborg, Marquis van Veere en Vlisfmgen, Baron van Breda, Diest, BeilRein, der Stad Grave en Lande van Cuyk, Ysfelftein, Cranendonk, Eindhoven cn Liesveld, onafhankelyk Heer van de Vrye en Souveraine Erfheerlykheid Ameland ; Heer van Borculo, Bredevoort, Lichtevoorde, het Loo, Geertruidenberg, de Clundert, Zevenbergen, de hooge en laage Zwaluwe, Naald "wyk, Polanen, St. Martensdyk, Soest, Baren en Ter Eem, Wiliemftad, Steenbergen, Montfoort, ■St. Vith, Butgenbachen Daasburg, Erf-Burggraaf van Antwerpen, Erf-Marfchalk van Holland, Erffladhouder, Erf-Gouverneur, Erf-Capitein en Admiraal Generaal der Vereenigde Nederlanden, ErfCapitein Generaal en Admiraal van de Unie, Ridder van de Kousfeband en van den Zwarten Adelaar, &c. &c. &c.

Allen den geenen, die deeze zullen zien of hooren leezen, falut ; doen te weeten: Dat Wy by Refolutid van de Edele Groot Mogende Heeren' Staaten van Holland en West - Friesland, van den 9 dezer, verzogt en geauthorifeert zynde , om 't zy in Perfoon, 't zy door een of twee Heeren daar toe te committeeren binnen de Stad Schoonhoven, i tot voorkominge van alle verdere murmuratien en onheilen, door alle meest bekwaame middelen en 1 wegen, de gemoederen van de Burgeren en Inge; zeetenen, met de Regenten te confolideeren en te iverheelen, alle gefchillen uit den weg te ruimen,

mits-