Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jjSö NIEUWE NEDERLANDSCIIE

Wyk ey Duurstede.

van Nieuwaal, ISicolaas van Bern, Willem, de Kuiter,Leenden van Schalk, Jacob Wilhem Lochmann van Konigsfelai en Dirk Bonebakker. Tot Kameraar de Heer Maas Hey. Tot Kerk en Pos;meefter de Heer Verhel'. Tot Rentmeefter der Gebenificeerde Goederen de Heer Jan du Bois, Tot Heemraad binnen, de Heer Boonebakker. Tot Heemraad buiten de Heer Johannes van Oorfibot. Tot Mclenmeefter de Heer Lastiaan van de Leemkolk.

Ook heeft Zyne Doorluchtige Hoogheid tot Raad in de Vroedfchap dezer Stad verkoren en aangefteld de Heer Abe.1 de Coole , en zulks in plaatze van den Heer /lrnout de Joncheere; die zyn ontflag van Zyne Hoogheid verzogt en bekomen heeft.

Voorts zyn op aanpryzinge van Zyne Doorluchtige Hoogheid door de Vroedfchap aangefteld tot Gecommitteerdens ter beftiering van' de Stads Financïe de Heeren Van JJern, Van Schalk , Lochmann van KonTgsJelcit, Boonebakker en du Bois. Tot.de Momboir-Kamer uit het Gerecht de Deeren Frykenius, Curtius Heer van Nieuwaal, en' de Ruiter; uit de Burgerye de Heeren Cornelis Gofuinus Verhel en Jacob us van Eek; wyders tot Boek- en Kasfópu Ier der Middelen . de Heer Bruyn. Tot C'imrnisi'.■ Lsfen der Middelen, de Heeren ïiykïnius en Van Bern. Tot ContraBockbier, der Middelen dc Heer Var.

Schalk»

Sluiten