Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïioS ' NIEUWE NEDERLANDSCHE

Woef*

ben.

de Officieren voor het Bataillon. Waar ha het geweer geprefenteerd zynde, de Heeren Burgemeesteren van het Raadhuis afkwamen, en de gemelde Heeren Officieren, in naam van hunne manfchappen, plegtig in dert eed namen.

Den 13 kwam hier ook aan de Generaal Majoor Sullart de Leef dal, om het bevel over deze Stad te aanvaarden; zullende de Generaal Majoor van Rysfelt zo als gezegd is, de gantfche Linie van Naarden af en de Vestingen langs de Vecht, als mede Woerden, Oudewater, Schoonhoven, en zo vervolgens gebieden.

Alkmaar.

Wegens deze Stad las men den 5 Septéiiiber in de Dagpapieren deze bekendmaking:

A/fr. S. van Panders, en Mr. David Pan, bieden zig als Officieren of Onder-Officieren aan, ten geleide Van zodanige Vryheidrainnende Burgers dezer Stad, die in perfoon, de Steden Hattem en Elburg, begeeren te helpen verdeedigen, tegen de Troupes, die van wegen eenige Gelderfche Staatsleden, tegen dezelve in aantocht zyn, onder deze voorwaarden:

Dat de Raad van Alkmaar, in deze uittocht hc« willigen zal, en de Krygsraad toeftemmen, dat de W3penen der Schuttery, nevens een behoorlyk getalfcherpe Patroonen, aan elk Perfoon ter medeneming eU gebruike worde teegeftaan.

De zaak, fpóed eisfchende, zo verzoeken beiden bovengerioemden', dat de des genegenen, zig voor denöden dezer, 'savonds 9 uuren gelieven aan te geeven by Mr. S, van Panders, in het

Paaf-

Sluiten