Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liio NIEUWE NEDERLANDSCHE

Hoorn

Middelburg.

Een aantal Burgers en Inwoonders dezer Stad heeft vyf perfoonen uit hun midden benoemd, tot het inleveren van een nadrukkelyk verzoekfcbrift aan de Heeren Staten dezer Provincie, het welk dan ook den 7 is ingediend, ten einde te verhinderen, dat de Troepen ter betalinge van Zeeland ftaande, zouden gebruikt worden tegen Burgers , in de Stedelyke gefchillen , welke thans in Gelderland en Utrecht plaats grypen. Een dergelyk Adres wierdt ook aan de Ed. Achtb. Magiftraat dezer .Stad gemaakt.

De Raadpenfionaris fchreef dan by voorraad, op last van de Staten, aan Zyne Hoogheid , dat de Staten verzogten , dat geen krygsvolk ter betalinge van deze Provincie ftaande, in burgerlyke gefchillen zoude gebruikt worden. Vervolgends hebben de Staten zeiven deswege brieven aan Zyne Hoogheid, en aan de Staten van Gelderland en Utrecht gezonden. Aan de Staten van Holland fchreef deze Provincie den navolgende brief;

EDE:

> werff verklaarde de extenfie te zullen aanzien, als daar in niet hebbende toegeftemd.

ZEELAND,

Sluiten