is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Twintigste deels eerste(-derde) stuk. MDCCLXXXV

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Maart, I73y. 443

hetzelfde fentiment toegedaan, zig nog zouden Ultunnen opdoen, als waaruit, by onverhoopte con- trecht trarie,. onaangenaamheden zouden te vreezen zyn. , Waarom de ondergetekende in hunne qualiteit, Req. we: ingevolge van het geen waarop by hen geinfteerd gens ver, is, verplicht zyn aan Uw Ed. Gr. Achtb. reve vuil-van , rentelyk voor te dragen en te verzoeken, dat, by Raads* : de aanftaande Nominatie, ter verkiezing vaneen^;;. I Raad, de zodanigen niet in aanmerking mogen 3 komen, welke bekend zyn, dat zig, als voorlz. I of met het redres der Burgerbezwaren niet beq moeid hebben; of zig daartegen als voorfz. geop3 pofeerd hebben, dan dat. het Uw Ed. Gr. /lchtb. I gelieven moge, met voorbygang van dezelven, 1 ÜwKd. Gr. Achtb. keuze indeezen daar henen te \ dirigeeren, dat de te verkiezene (ingevolge van het é oude Request) mogt zyn een van de notabelfte, I kundigfte en gegoedfte, openlyk profesfie doende j' van de waare Gereformeerde Christelyke Religie, I en zynde een goed en getrouw Patriot, 't Welk j| doende,

(was getekend)

G. Bentink, J. H. de Ridder van Almkerk, P. P. J- Ondaatje, A. J. van Mansveld, Ph. Kuvel, O. D. Gordon, H. van Oost' veen, C. H. J- Koppendraier, J. L. van Feithoven, P. Blance, J, Kreylkamp, Ferdinandus WeuSman, J. D. Fisfer jansz. G, Westhuizen, A. Wefipelman, A. Hoevenaar, Gerardus Bet tink, J. van Schalkwyk, jf. C. Pronckert, B. F. van Liebeherr, ■ G. C. Harmfen, J. van Manen Adz.

Hier op volgde dit befluit:

r\e Vroedfchap gehoord de Lefture der Reques. *** te, heden geprefenteerd, by de Gecommitmitteerdens van 1215 Burgers en Inwoners deeFf s zet