Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Maan, 1785. Su

l)e!d doen genieten; te minder, daar de Militie binnen Stad en Vryheid itaat in den particulieren Stads Eed, onder het bevel van den Gouverneur der Stad, dat is den eerften Burgemeester in der tyd, als Lid van den Raad; welke Raad door middel van kien Burgemeester als Gouverneur haare orders ka" doen executeeren door de Militie; wanneer de Burgery te kort mogte fchieten in magt tegen gepleegd worden geweld, en ook geene orders nog door Oedeputeerde,nogdoor de twee voorftemmendeLeden, in de Stad kunnen of mogen gegeven worden, buiten Stads Confent: ja het blykt verder Uit Stads Notulen ; van 23 December 1721, dat Hun Ed. Mog. zelve Stads Rechten Oraf hanklykiieid eikend hebben, •wanneer Hun Ed. Mog. in de Deductie in den Jare 1674 overgeleverd tan den Heer Punce vanOranje en zvne Furstelyke Doorl. van Nasfau , op de Regten, Grootheid, en het onaf hang-lyk gebied der Stad, zich beroepen, en die als eene reden gebruiken, tot Mamtien van den Rang deezer Provintie, voor die van Friesland , Wanneer zy deeze woorden aanvoeren. „ En is de Stad „ van Utrecht-by haar Zeiven, en in het byzonder;

en buittn qualiteit van haare Bisfchoppen, in zoo> „ danige waardigheid geweest, dat zy als eene vrye „ Ryksfiad, (ut libera imperii Civitas, QuaNemh „ nem nifi imperatoren, Salvis Csteris jurihus \ Recognoscebat, ) altydis geconfidereerd'geworden? Alk deeze ftukken en Declaratiên, als ook de verzekerheid van de goede Intentie der twee voorfteiT.mende Leden, omtrend de Stad Utrecht, ffellen ce Vroedfchap buiten alle Soupcons voor eenige Irifraében ia Stau, Recht, thans in deezen te zullen ondervinden.

Wat nu betreft de Claufüle bv de Recmestrarrten gepofeerd, onverminderd de Privilegiën dezer Stad. De Vroedfchap zal zich daar ovar liefst niet uitlaten, maar moet alleen ÏWn, dat zt betuigd niet te weten, boe zonder infraftie vai Stac* gezag, zender het Accoórd van 13 Februarfr L1 2 1587*

U-

TRECHT

Raport Op de Re auestcn wegens rust en veilig' heid.

Sluiten