Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Augustus, 1785- "49

houden zoude zyn, met geweld, en ten kosten van haar Goed en Bloed aftekceren; ook onvermindert haar rechc, tegen den genen die mopten onderftaan ,'daartoe, in wat qualiteit, confent gedragen of verzoek gedaan te hebben, die zy tnsgelyk' verklaren te zullen houden vosr vyanden van deze< Burger/laat, om tegens dezelven als zodanig na bevind van zaken, met verbeurtverklanng van Leven, of ontzetting van Ambten en bedieningen, als anders, te zullen procederen. Verzoekende hierop UEd. Gr. Achtb promte dispofitie.

't welk doende enz.

(Onder ftond)

Vit naam van alle de Geconftiiueerdent

( was getekend)

A. WEPPELMAN. Praefej en J. V. MANEN Ads. Secret

(Lager ftond)

Uit naam van alle de Gecommitteerdens.

( was getekend )

J. van HENGELAAR, R. 'T HOEN Secretaris

Na het fcheiden der Vroedfchap wierd door Heeren Burgemeesteren aan Geconfti meerden en Gecommitteerden by voorraat den inhoud medegedeeld van een befluit, he welk aan hen vervolgends is uitgeleverd, e aldus luidde :

Eeee 4 Et

U-

[•uucb?.

ddr. van jeconfi. 'n Ge:ommttt>

L \

: 1

Sluiten