is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Twintigste deels eerste(-derde) stuk. MDCCLXXXV

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, September, 1785. 13CJ1

Bevelen wy UEd. in de befchermingevan God Wyiceit Almagtig. ' Duur-

S I EOF.

(Was geteekend)

Antw*

HEN D R K VERBEE Kva„ Ge-

dep.Stah

Uwer Ed goede Vrienden de Gede a„n Wyk putcerden van de Staten 's Lands van Utrecht.

Ter Ordonnantie van dezelven,

Gefchreeven te Utrecht den (was getekend)

29 July

1785 H. A. LAAN.

Die van Wyk antwoordden hier op wederom den 5 Augustus 1785 in dezer voegen;

EDELE MOGENDE HEEREN!

tl et heeft UEd. Mog. belieft, onsdoor de HeeA ren, UEd. Mog. ordinaris Gedeputeerden te doen refcribeeren op onze Misfive, ten laatfte vergaderinge van UEd. Mog. ingekomen , waarby aan ons word voorgedragen UEd. Mog. furpnfe, over het by onze Misfive ter nedcrgeftel* de, dat het poïncl der Magiftraats beftelling was verbleven aan de refpeclive Magiftraten, en dus ook aan ons , in zoo verre , dat de verdere Leden van Staat, en alzuiks de Suuveraine vergaderinge dezer Provintie, daarmede niets te doen zouden hebben. \ Het moeit ons, Ed. Mog. Heeren , rdaE wy , vangelyke, onze furpnfe, over het contrarie gevoelen van UEd. Mog, moeten te kenisen geven , als wy , voor zoo veel Tut » oiize