is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Twintigste deels eerste(-derde) stuk. MDCCLXXXV

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, November, 178j. iS?S

ilnaïZ?fde !"gt en verm°geD ^bben, als of 'sGua : Zy geinlereerd waren , in het voornoemde Allian- VENha. tie- l radtaat zelve, heden getekend. 1* HA

Oirconde deezes, hebben Wy onderfchrevene Ambasfadeurs en Ministers - Plenipotentiarifen de tegenwoordige feparate Artykelen ondertekend en met Ons Zegel bekrachtigd. ^Gedaan te Fontainebleau, den 10 {November

(was getekend) (L.S) GRAVIER de VERGENNES.

(L.S) LESTEVENON van BERKENRODE. (L.S.) BRANTSEN.

Door Htm Hoog Mog. is aan den Secretaris Tinne, wegens het overbrengen van voorgem. het Verbond van Vriendfchap tusfchen het Hof van Frankryk en dezen Staat, vereerd een Gouden Eerpenning en Ketting. ö

Men ziet te Parys een ftaat van de Land» troupen, Zeemagt en Geldmiddelen van dat Ryk , waar uit blykt, dat de Landmagt daar onder begrepen de Provinciale Troupen , bedraagd 288000 Man. - Dat de Zeemagt, die federt den Vrede nog met 9 Schepen van linie vermeerderd is, bellaat in 72 Schepen van linie, 74 Fregatten, 28 Gorvetten of Chebecquen, 36 Fluiten of Gabarres , 27 Cotters of Lougres, ro Bombardeer- Gallioten, makende te famen

256 Zeilen. . Uit de de derde

ftaat, of die der Geldmiddelen, blyJct, dat L11I1 de