is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Vyf-en-twintigste deel. MDCCXC

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Juny, 1790. 1195

deling of liquidatie ook niet om de twee jaaren zoude kunnen worden gemaaktMet opzigt tot de Commisfie, die door Gecommitteerden uit den Raad van Staate naar Maaftricht en Venlo word gedaan, zoude nog wel in overweging kunnen worden genomen, of tegenwoordig, nu die Commisfie zig niet meer uitftrekt tot Namen , en doorgaans te Stevenswaard niets te vifiteren valt, de tyd van twee maanden tot die Commisfie gefchikt, niet wel met ten minften agt a tien dagen zoude behoren te worden verkort; dog daar tegen komt in confideratie, dat tot bet doen van de Commisfie naar Maaftricht alleen, by het Reglement op de binnen en buitenlandfche" Commisfien is bepaald de voorfz. tyd van twee maanden, en dat by de reeds boven gemelde Refolutie van den Raad van 12 Mei 1718 is verftaan , dat de Heeren Gecommitteerden, naar Maftricht gaande, mede zouden gaan naar Namen, Venlo en Stevens waard, zonder uit dien hoofde meerder tyd tot dezelve Commisfie te hefteden, dan de twee maanden by het Reglement daar voor bepaald;

En het is om die reden dat de Kamer zig vergenoegt met zulks hier alleen aan te tekenen, dat men niet vermoeden zoude, dat dit point over het hoofd was gezien.

Of eindelyk omtrent den voet, op welke alle de voorfz. Commisfien worden bekleed, en de emolumenten die daar voor gefchikt zyn, eenige menage te vinden zoude wezen op eene wyze, dat dezelve met decentie en buiten fchade van de Heeren Gecommitteerden kunnen worden waargenomen , zal de Raad van Staate beter dan de Kamer kunnen opgeven.

'§ 11. Met

'sGra-

venha3e.

Memorie van de General, Kekenkamerover bezuiniging.