Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, July, 179C iCol

pareert zoude kunnen worden met de Inkomften van een Minister ' van den tweeden Rang, zo als ander in flille en vreedzame tyden gedaan kan worden. Doch wat dit aanbelangt, is de vraag eigentlyk of zyne moeite en arbeid, zelfs in de ftille en vreedzaamfte tyden , geëquipareert kan worden met die van eenig Minister van den Staat buiten 's Lands, geen Ambasfadeur uitgefloten?Hy moet egter een Staat houden om met Ambasfadeurs te kunnen omgaan, het welk het geval niet is van de Ministers van andere Collegien , ( den Heer Raad-Penlionaris van/io/land uitgezonderd,) die allen daar van gedispenfeert zyn. Daar en tegen zyn de Ministers van vreemde Mogentheden, door de Inftruftien, die zy van hunne Souverainen hebben, allen aan den Griffier, als de bekende Minister yan de geheele Repubicq, direct, geaddresfeert.

's Gra-

venhace.

Confid.

yan den

Griffier

op een

gedeelte

derRefi-

lutie.

2e. De Commis van 2e. Dat den Commis

Hun Hoog Mogende V*r- voor het gemis derSchryf-

gadering kan dikwyis ver- loonen, en boven dezelfs

pligt or-

Sluiten