is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Vyf-en-twintigste deel. MDCCXC

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEK EN, September, 1790. 2107

waar in zich nu vreemde Natiën, byzonder de Enaelfchen,hebben gevestigd. Waaromtrend men dan in de Memorie bl. 19 en 20 eenige vragen doet, welke wel aandagt verdienen.

Op die Vragen, waarom de Compagnie, dat vaaren beooften de Kaap aan Vreemden moetende overlaaten, zulks aan haare MedeIngezetenen belet • wordt een antwoord voorgefteld, namentlyk; om zeker gepeld te wen tegen alle bindernisjen; maar dit antwoord wordt wederlegd; met aanwyzing dat dit te veel bewyst, want op die wyze,zoude men dan wel tot meerdere gerustheid de geheele Scheepvaart uit alle de havens der Republiek hebben kunnen verbieden. Hiei wordt deze aanmerking bygevoegd, dat, eer lecht en voordeel, 't welk men aan Vreemden niet kan betwisten , te wil ben aar zvne Mede - Bewoonders van het zelfde Land te betwisten, dat zulks nooit genoemc kan worden, de welvaart van de Kepubliet te bevorderen, de neering conferveeren e) auementeeren. Waar mede het betoog vai het tweede voorftel afloopt, en dat van he derde aldus volgt.

III. Het derde voorftel is ook te vore reeds medegedeeld, en dewyl het betrekkt lvk is tot de beweegoorzaken en doeleinde van 't Oftfoy, welken de Steller der xMemt rie beweert, dat thans niet meer beftaan, c in dien uitgeftrefeten zin niet meer kunne worden goedgekeurd, zo merkt hy op, d£

d:

Amsterdam.

l

i

1 1

c

t 1

f

1 t e