Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2o De SPREEKENDE SCH1LDERY;

colombine.

Neen, ter goeder trouw Dit is de reden niet: maar om dat uit de kouw,

Waarin twee feisjes zaten, Het mannetje is gevlucht, borst ik in Iagchen uit: Want lfabella, die het wyfje nu zag treuren, Begrypt,dat dit geval iets ongemeens beduidt, En dat 'er wel iets anders zal gebeuren, Om dat men zegt in 't algemeen, „ 't Blyft nimmer by één ongeluk alleen".

cassander.

Maar gy?..

colombine.

Ik troost haar.

cassander.

En al lagchende ?

colombine.

Met reden;

En als by wederftuit; want door myn luid gelagch Wierdt lfabella meè gedwongen, hoe te onvreden, Tot Iagchen.

cassander.

Nu, 't is goed... Maar kom eens voor den dag, En zeg de waarheid, mag ik op dien grondflag bouwen, Dat lfabella my uit liefde wenscht te trouwen ?

colombine.

Welzeker. Twyffelt gy?

ISA-

Sluiten