Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 33 )

geëerde j. a. de ch hmot (*) te kennen feeöven, dat de Vergadering hem wenschce te fpreeken* Hy verfchynende, wierd hem door den Prefident voorgehouden, of hy de drukker en verfpreidcr was, van.'s avonds te voren verfpreide naamloosgefchrift, en daarop/ageandwoord hebbende, wierd hem ook afgevraagd, of hy dan ook de Opfteller of Sehry. ver van hetzelve was, waarop hy brusch andwoorde: men kan my daar voor houden. De Prefident wilde' hem onder het oog brengen , de ongepermit* teerde handelwyze in dezen, doch hy Hoorde zich daar niet aan, en vcrweiderde zich met ontevreden, heid.

De Municipaliteit de algemeene rust, zo veel mö' gelyk willende doen ftaande blyven , gebruikte uit dien hoofde in dit géval alle menagement met ge» melde chalMot, om de zasken langs dien weg niet uit zyn geheel te brengen; doch ontwaarde, dat langs zulke wegen als men aan de zyde der gequalificeerden infloeg , het nimmer beter toe eene terminering konde gebragt worden, dan, doornaauwkeurig te onderzoeken, naar het waar getal der ftemgerechtigde Burgers der Wykvergaderingen, en bevindende dat getal 087 uit te maken (f), en dus eene meerderheid der zogenaamde 531 klagende burgers, (hoewel het de Municipaliteit

al.

(♦) Dezelfde die zederd ruim veertig Jaaren (fchoon niet nodig) po Hoen van den Lande heeft getrokken , en de verklaring in de Wykvergaderingen ondertekend had.

(t) Zie Bylage 26.

11. DEEt. C

Sluiten