Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 238 )

zekere politique Verklaaring te hebben ondertekend, dat naderhand door die zelve Wyksvergaderingen nog was bepaald, dat niemand ftemgerechtigd zoude zyn, dan na het ondertekenen der verklaaring , en dat zy ten fterkften hadden geinfteerd, dat de Municipaliteit dit befluit zoude bekragtigen, als den wil der Burgery uitmaakende, dat de Municipaliteit had vermeend, hiertoe niet temogen belluiten, zonder alvorens de geheeie Burgery by gedrukte ilembilleten aan de huizen rond te zenden, en naderhand weder af te haaien, daar over te hebben geraadpleegt; dat daar op gebleeken was, dat een groote en gedecideerde meerderheid der Burgery niet inftemde met het genoemde befluit der Wyksvergaderingen , dat de doordryvers van dezen maatregel dit ontwaargeworden zynde, de burgeren van hunne party in deBroederkerk hadden byëen geroepen, en na de Municipaliteit eerst te hebben wederhouden, van het doen der Publicatie, waar by zy van de uitkomst van gedaane ftemming aan de Burgery zoude kennis geeven, haar eindelyk door het zenden van dikwyls herhaalde en talryke bezendingen , midden in den nagt hadden afgeperst eene Refolutie, waar by zy tegen den wil van de meerderheid der Burgery, het meergemelde befluit der Wyksvergaderingen fanctioneerde, dat de Municipaliteit op den eerstvolgende drie weeken later invallende dag van verkiezing, de daartoe vereischte itembilletten aan de Directeuren der Wyksvergaderingen hebbende doen ter hand ftellen , deze hadden kunnen goedvinden dezelve billetten te zenden alleen aan die Burgers, welke de verklaaring hadden ondertekend, en zo aan alle de overige te onthouden, zo dat de verkiezing als toen alleen door een gedeelte der Burgery wierd verrigt, dat de Wyksvergaderingen daar door het beftuur der Stad in handen hebbende, al verder hadden kunnen goed vinden

te

Sluiten