Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWE

NEDERLANDSCHE

JAARBOEKEN*

September. MDCCLXXXIII.

GELDERLAND,

N y m e gen.

De Roode Loop, die zo hier, als elders in veele plaatfen dezer Provincie, als mede in andere Provinciën gewoed heeft,, hadt reeds den 8 dezer maand September 38a menfehen in 't graf gefleept.

Z u t p h e n.

Wanneer de Staten van Gelderland , in voorleden' maand Augustus, op den buitengswoonen Landdag in deze ftad vergaderd waren ; ontvongen Hoogstdezelven eenen brief van 't Hof van Gelderland ? waar in aan de Staten verflag wierdt gedaan wegens de beweegingen en oproer, in het begin van Augustus te Arnhem voorgevallen. Zie hier voren \A. $325 en volgg. Op dezen brief Ggggg wierd?

Nyms-

Sluiten