is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedkundige ophelderingen, betreffende de [...] herroeping van het Edict van Nantes, en, nopens den staat der protestanten in Frankrijk; zedert het begin der regeering van Lodewijk de XIV.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan de anderen de lust tot navolging van l' zulk een kwaad voorbeeld, te beneemen." " „ Zijn Majefteit heeft uit de Brieven van „ den Heer de Ris gezien , dat 'er 150,000 Proteftanten in zijn Departement zijn; de „ Koning is nog niet onderregt van derzelver getal in de Generaliteit van Montauban, alwaar Zijn Majefteit niet twijffelt,dat 'er een zeer „ groot getal zijn."

Het zal uwe zorgen aanbevolen blij„ ven, nevens;hen,te onderzoeken, hoeveel 'er ten naasten bij in ieder Elettie (*) zijn, " en welke de Steden of groote Vlekken zijn, die 'er het meest van hebben; en met dezen, dat is met de Steden, Vlekken en Dor, pen die 'er het meest van bevatten, moet gij de uitvoeringe der bevelen des Konings beginnen, in acht neemende 'het getal der Proteftanten op ieder plaats te verminderen, in dier voegen, dat het getal der Katolijken, twee of driemaal fterker is dan dat der Pro" teftanten, ten einde, wanneer Zijn Majefteit in 't vervolg de oeffening dier Gods, dienst in zijn Rijk niet meer zal willen toe, ftaan, 'er niet meer te vreezen is dat het ge-

» ring

(♦) ElfSion: zeker rechtsgebied in Frankrijk.

^4