is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedkundige ophelderingen, betreffende de [...] herroeping van het Edict van Nantes, en, nopens den staat der protestanten in Frankrijk; zedert het begin der regeering van Lodewijk de XIV.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het zal geen druppel bloeds kosten! — De gebeurtenis heeft getoond, welke ftaat 'er op deze beloften te maaken is.

Wij zullen de tegenfpoed der Ontvolking, die geduurende, meer dan zeventig jaaren niet ophield, en welke geduurig gereed is, zich weder te vernieuwen, hier niet herhaalen. Ook zullen wij "het getal der duizenden van mannen, vrouwen en kinderen, welken in de gevaaren en ongemakken hunner vlugt omkwamen, niet tragten op te fpooren. Maar wij zullen alleen volgends Boulainviliers, (welk© echter een onnaauwkeurig Schrijver was) zeggen , dat tien duizend man een prooi der vlammen, der galg en het rad wierden. — En, om geloofwaardiger getuigen bij te brengen, wij hebben gezien dat Noailles, enkel in de Provincie van Languedoc twee honderd- en- veertig duizend Calvijnisten telde; en Bdville begroot derzei ver getal, vijftien jaaren laater, flechts op 198000, en toen hadden de verdeeldheden , die in Cevennes plaats hadden, nog geen aanvang genomen. — Bégon, een zeer geloofwaardig Intendant, fchreef in1698.dat het Bisdom van Saintes alleen,honderdduizend Inwooners verlooren had.

Geduurende de Provinciën van naar geklag wcêrgajmden, geduurende dat al wat vlugten

kon,