Geschiedkundige ophelderingen, betreffende de [...] herroeping van het Edict van Nantes, en, nopens den staat der protestanten in Frankrijk; zedert het begin der regeering van Lodewijk de XIV.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar