Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 299 )

de besten des Rijks; hun Leger met zes-honr derd Officieren en twaalf - duizend Soldaaten, meer geöeffend dan hunne eigene, vergroot. — Hij zegt: „ dat de Bekeerings„ dwang, een algemeene affchrik heeft inge„ boezemd, omtrend het gedrag datdeGeeste„ lijken daaromtrend gehouden hebben, en „ het Geloof datze geenerlei vertrouwen op de „ Sacramenten, met welken te ontheiligen zij „ den fpot drijven, ftellen. Dat, wanneer men „ hen vervolgen wil, het nodig zijn zal, de „ zogenaamde Nieuw-Bekeerden als rebellen „ uit te roeien, hen als Relaps te verbannen, „ of als dolle menfchen op te fluiten; een ver„ foeilijke handeling welke ftrijdig is tegen alle „ Christelijke zedelijke en Burgerlijke deugden, „ voor de Godsdienst zelve gevaarlijk, dewijl „ de Sectens door de vervolging altoos aange„ groeidzijn; en dat naa de flagting van denSt, „ Bartholomeus nacht, eene nieuwe optelling der Hugenooten , aantoonde, dat hun getal tot „ honderd, en- tien- duizend aangegroeid was; „ dat 'er flechts eene partij om te kiezen over„ bleef, welke zeer liefdenrijk, nuttig, gepast .„ en ftaatkundig is , namelijk die om hen te „ vreden te ftellen: (en hij eindigt met te „ zeggen) de voorzigtigheid, welke zich ter „ goeder uure weet te fchikken, en aan dc

„ tijds.

Sluiten