is toegevoegd aan uw favorieten.

Historie van den heer Willem Leevend.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

til HISTORIE VAN DEN IIÈ E li

uitroepen , al was het dan ook maar met een zagt f amjrllcmmetjc: allemaal menfchenl Deeze lieden' fchynen zeker wat deftiger, wat'ltemmiger, maar geloof my, hei is geen hartenwerk. Hunne fouten zyn zo zigtbaar niet, om dat zy wat dieper liggen; zy 'zyn wel wat bézjgef, maar voeren niet veel nuttigs uit. Het is het geflagt, dat zo by uitftek beroemd is door het zoeken van vygenblaaden. Myne jonge Mallooten zyn ten minftennog voor de vuist zot, maar de uwen— nu, wy zullen zien. Proef, eer je koopt.

De jonge -Juffrouw Ceaile Haat geen minuut vroeger óp, dan uwe luije Daatje; niet uit traagheid : wel zie, zy wenschte zo gaarn eens de zon te zien opgaan , en zic-h van den (lillen morgen te' bedienen ter belchouwing en verhecrlyking haares Scheppers. Maar! zy is ellendig met hoofdpyn gekweld, en als zy des zomers om zeven uuren opllaat, is zy den gcheeleu dag van haar ftreek: zy moet; des wel, om den geheclcn dag niet tot alles onbekwaam te zyn, lang liggen. En dé kleuter is zo gezond, als wy durven denken. Zy krygt hoofdpyn, net als wy, om dat zy zich eene zotte gewoonte maakt, om lang te luijcren; Hét is des met haar als met ons, zo aks de vvyze Koning Salomon z*eit; die zeker, onder zo:veele Wyven, (had hy er niet een duizend of zes?) er ook wel zal gehad hebben, die hy niet uit het bed kon krygen. Over al die Vyveu nog wei

eens