is toegevoegd aan uw favorieten.

Historie van den heer Willem Leevend.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*>& HISTORIE VAN DEN HEER

verdient myne hoogfls achting; hy heeft die, alsook myne vuurigfie wenfchen voor zyn geluk, maar ik ttal nooit trouwen. Dit zeide zy op dien zagten verzeekerende toon, die haar zo eigen is by i'omïnige voorvallen. Zy -wierd weder zeer afgetrokken , zeer peizend, zeer droefgeestig, en zag my niet meer aan; zy ontwikkelde haare hand zagtjes uit de myne, zonder die te beweegen, fchelde , vroeg, of haar Broeder al t'huis was , of men tydig zoude foupeeren ? Alles begreep ik. Ik ftond op, en trad niet weder binnen , dan met myn Vriend. Wy vonden de tafel gedekt. Zy zag hem vriendlyk aan, beantwoordde zyne vraag met een: ik geloof, dat de koorts geheel af is. Zy fprak niet meer, poogde my , die op haare oogea. wagtte, niet aan te zien; zag my aan , was moeilyk op haar zelf. Ik vertrok vroeger dan naar gewoonte , en viel door vermoeidheid in flaap. De Brief moet weg.

Uw Vriend, W. LEEVENB.

JL07-