is toegevoegd aan uw favorieten.

Historie van den heer Willem Leevend.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WILLEM LEEVEN D. IOI

ZESTIENDE BRIEF.

Mevrouw petronella everards aan Mevrouw alida ryzig.

waarde vriendin!

ÜEfergister avond zyn wy hier, zonder dat ons iets meldenswaardigs onderweeg ontmoette, wel aangekomen. Wy lieten ons by myn Heer Helder aanryden; gy weet, dat Mevrouw goedgevonden heeft ons haar huis aantebieden, tot het onze in order zyn zal. Myn Heer en Mevrouw waren niet t'huis; maar eene kleine onpasfelykheid was oorzaak, dat Juffrouw Helder haare kamer hield. Zy zat te leezen. Everards tikte aan de deur, deed die open, en bood my haar beleefdelyk aan. Haar eerfle voorkomen trof my; zy was in een wit nagtgewaad; zy fchynt des geen bezoek verwagt te hebben. Zy ontling my niet beleefd; indien ik dit zeide , zoude ik haar verongelyken

zy ontfing my met open armen, zag my oplettend aan ; maar behoefde niet te zeggen, dat ik welkom was. Nu zult gy my weer uitlachen; ik weet het wél; maar er ligt voor my iet zo aangenaams in te zeggen , dat ik naar haar gereikhalstheb, en reeds ondervind , wat harmonie des harten tusfchen Vrouwen is, dat ik u dit vermaak zeer gaarn vergun.

G 3 Véél