is toegevoegd aan uw favorieten.

Historie van den heer Willem Leevend.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*30 HISTORIE VAN OEN HEER

ZEVEN- en- DERTIGSTE BRIEF.

Mejuffrouw mart ha de harde aan Mejuffrouw wil hel mi na heftig.

hooggeachte vriendin, juffrouw heftig,

""^Vel mensch, wat heeft uw Brief my veraltereerd! Wel ik ben, of ik half mal ben; zou Wim zulke kwaaije dingen begaan hebben ? zou het lief Juffrouwtje dood zyn ! 't Is of Zeemansrust op myn hoofd valt , zo ben ik. Maar, Tante lief,. er zal wel weer de helft by gelogen zyn: een fcheltn, die er wat afdoet ; en Neef heeft altoos kwa nyers gehad; en die zyn erger als de Satan, zcit myn Man, fchoon hy (God betert!) niet veel in den Boozen gelooft, en nu altyd zit te fpikkeleeren in een Predikatie-boekje, van een Luterfchen Dominé, die zcit, dat alles maar kool en aapery is, en veel vyven en zeszen; maar ik lees het niet, en ik wou, dat de Dominees zulke dingen maar zwecgen, want het is nergens nut toe.

Hoor, Vriendin , Willem moest zich buiten dc Philofophie gehouden hebben; zy zeggen , dat die de jonge Gasjes maar bederft. Wat behoeft een mensch wyzer te zyn, als God de Heer hem hebben, wil? EMar heeft hy immers een fles of

klok,