Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WILLEM LEEVEND. I55

pynigen? Is zyn verlangen, om met uwe Dogtcr verëenigd te worden, niet eene dringende behoefte by hem? Ik meen ja! Is het Huwlyk niet het eenige rustpunt van alle zyne natuurlyke verlangens, van alle zyne zedelyke begeertens? Hoor, Mevrouw Helder, Leevend moet niet langer beproefd ; by moet beloond worden. Toon, dat gy hem uwe eenige, uwe dierbaare Chrisje waardig acht. Laat myne jonge Nigt de eere genieten, die er ligt, in zo wél gekoozen te hebben.

De Heer Renting is ook by my geweest. Wat zal ik zeggen? Het fpyt my, dat gy maar eene Dogter hebt. Zyn afftand van Chrisje is groot, is edel; maar, maar, de Mensch is zwak ! Hy is veranderlyk; hy ziet de dingen niet altoos uit het zelfde oogpunt; en hoe verbaasd veel hangt ddar van af: ZolangNigtje ongetrouwd is,is ermooglykheid, en de mooglykhdd fchept de hoop, en de hoop wekt de begeerte, en de begeerte ontgloeit de liefde; en is zy ontgloeit, dan vat zy weder uit alles voedzel, en wie kan dan de uitkomst zo netjes voorzien? Kom als een Vrouw, friyy uit medelyden met den armen Jongen, zyne hoop rids af. Chrisje legt hem nog naauw aan 't hart; zo lang dit zo blyft, zal hy minder gelukkig zyn, dan ik hem wensch te zien. Dan zal zyn hart in rust komen, dan zal de ftroom zyner liefde eene andre richting krygen: dan, eji eerder niet, zal hy eene andere jonge Dame zien

t

kun-

Sluiten