Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWE

NEDERLANDS CHE

JAARBOEKEN*

JüLY.

MDCCLXXXII

GELDERLAND.

Z U T P H E Ni

IP^en 14 dezer maand na den middag tusJL/ fchen half 5 en 5 uuren , viel alhier, onder een zwaar onweer van donder en blixem, een geweldige hagelbui, die, verzeld met een hevigen wind uit het West en Zuid-Wcften, byna alle de glazen der huizen, tegen dien kant ftaanden., verbryzehl heeft. De fchade hier door geleden zal eenige duizenden bedragen: de bui, die byna een kwartier uurs duurde , geëindigd zynde, vondt men nog hagelfteenen , die de groote van een middelmatige fluiter hadden, fchoon de lucht niet verkoeld, even warm en heet bleef. Het Veldgewas heeft hier door op zommige plaatfen veel geleden ; egter is die fchade door de minuitgeftrektheid der bui oneindig geringer dan men gevreesd had. By Dieren zyn, door dit zelfde onweêr, twee toerenplaatfen geheel afgebrande

Zim phem

Sluiten