Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Ocïoher, 1782. 1237

Vlissingen.

Zyne Doorlugtige Hoogheid heeft tot buitengewoon Vice - Admiraal van Zeeland aangefteld, den Schoutbynacht Cornelis Vis.

De Heer Schoutbynagt P. van Kruyne, heeft, den 23 Auguftus, zyn Vlag opgeheist aan boord van het Fregat Walcherén; zynde de Kaptein van dat Schip J. S. Haringman, teffens overgegaan op het Oorlogfchip Zierikzee , van 64 ftukken gefchut. Gemeld Fregat Walcheren is dienzelfden dag vanzyne ankers geflagen, en een Fluit voor de boeg gedreven, welke befchadigd is, en denkelyk zal moeten herfteld worden. Het Fregat ligt thans voor Rammekens. De nieuwe's Lands Kotter de Zeemermin, van 16 Zesponders en 60 man, onder bevel van den Luitenant D. Haringman, is den 25 uit het Dok en voor deze Stad ten anker gekomen.

Alhier is aangekomen de Kaper de Hoop, zonder prys, en den 20 Auguftus uitgepeild de kleine Kaper de Spreeuw , Kapt. Ekerman, bemand met 16 koppen. De Zierikzeefche Kaper, de Goede Verzuagting,wordt weder uitgeruft, en zal eerftdaags Zee kiezen.

Van tyd tot tyd ontfnappen nog al verfcheidene van onze gevangenen uit Engeland, onder welken de bekende Kaper Kaptein P. le Turcq, in het begin van September alhier aankwam. Van zyne wonden, die hy in het gevegt bekwam, is hy byna genezen: doghet

Vlissingen,

Sluiten