Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1238 NIEUWE NEDERLANDSCHE

Vws-

SftSGEN,

1

1 \ i I

e | (

ï e r tl f.

c /<

vi

bet kakebeen is aan de eene zyde geheel weg. Alzo hy ontvlugt en niet op zyn woord van eer ontfiagen is, kan hy wederom tegen den Vyand dienen, en de Reedery heeft hem aanftonds een nieuw Schip toegezegd.

Gelyk elders, zo heeft ook de Rorm van den 19 September hieromftreeks flerk gewoed, verfcheidene boomen of uitgerukt, of afgebroken; daken en fchooriteenen befchadigd. By het hoofd van de Zierikzeefchc haven wierdt een driemaRfchip, met zout geladen, en onder een onzydige vlagge vaarende, tegen den Dyk gefmeten. Egter hebben nog de walcherfche Dyken en Zeewec. ringen, nog de oorlogfchepen geen fchade /an belang bekomen.

Het Zeeufch Genootfchap der wetenfchap>en, in deze Stad opgerigt, hieldt den 2,7 Auguftus eene Algemeene Vergadering van >eRierders en leden, en verkoor toen tot beÜerder den Opperbevelhebber van Nêerlands ndien Mr. W. A. Alting, te Batavia ; n tot Leden de Heeren G. Kuipers, Kerenleeraar te Vlisfingen ; M. Ë. Block, ïeneesheer te Berlyn; J. P. Fokke, A. L. 'I. Phil. Doel:, en Lector in de Wis-Natuur1 Starrenkunde te Middelburg :M. van Ma. urn A. L. M. Phil. Doft. Lector in de Namrkunde te Haarlem; J. Ghesquiere, Gerhiedfehryver teBrusfel; A. van Solingen, -eneesheer te Middelburg, en F. J. Volten, Stads Geneesheer te Utrecht. Wyders isrdt :dk navolgend Programma vattgcfteld.

Het

Sluiten