Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de Bye. h§

De Koningin op eene vlakte digt by haar Pa-1< leis gekoomen zynde, zo naderen de Manne- P tjcs tot haar, en alle de andere Byën voegen f, : zich met de pooten zaamen, en verheffen zich, i de eene boven de andere , derwyze , dat zy ' rondom de Koningin en de Mannetjes een ondoordringbaar bedekzel maaken, en dus aan onze oogen onttrekken, wat daar van binnen omgaat: De Ceremonie duurt kort, en eindigt in feeftcn en opcnbaare vreugdebedryven.

Eenige dagen daar na gaat de Koningin van kamer tot kamer ,zy brengt het benedenfte einde van haar lighaam in elk derzelver, en legt daar een eitje in, „ nadatzy vooraf zelvege, zien heeft , dat de Celletjes ledig waren; " De Hommels van haar hof ftaan, terwyl zy '„ 't einde van haar lyf in het Celletje ïteekt', „ rondom haar in een kring met de hoofden „ na haar toegekeerd, en flodderende met de „ vleugels, als of zy de geboorte dier nieuwe „ kinderen vrolyk vierden, zy bevolkt tien of „ twaalf huizen telkens als zy legt, en kan zes „ of zeven duizend jongen voortbrengen; zy „ kan binnen een jaar kinds kinders van haar zien , door middel van twee of drie Byën „ van dat foort als zy zelve is, en zy wordtin „ ééne zomer Moeder of Grootmoeder van achtien duizend kinderen". Men kan hief in het voorbygaan aanmerken, B 5 dal

oomt lechtig te 5orhyn.

jevolgen laar van.

Sluiten