is toegevoegd aan uw favorieten.

Kort begrip van de historie der insecten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Die der Dieren zyn onder fcheiden.

98 van de Vloo.

rood en vuurig, maar zy blyft nooit by doode Menfchen , gelyk ook niet by de zulken, die van de vallende Ziekte worden aangetaft; zelfs Lieden , die op fterven liggen , worden van de Vlooijen verlaaten, om dat hun bloed bedorven is. Zie hieromtrent eene waarneeming, die my door een Liefhebber van de Natuurlyke Hiftorie is medegedeeld. ,, Het is ver„ maaklyk , zeide by my, te zien, met welk ",, eene gezwindheid de Vlooijen een dood Dier „ verlaaten. Ik heb ontelbaare reizen Kony,, nen dood gefchooten, en als ik 'er by kwam „ om ze op te neemen , vond ik ze bedekt „ van dit Ongediert, 't welk zich, de een te,, gen den ander, als om frryd haarleden, om te „ ontvluchten, en door alle de hinderpaalen van „ het hair, ja zelfs in menigte van binnen uit „ de ooren uitkwamen ; Ik zag ze rondom op

het gras al fpringende wegvluchten. Schoon „ ik nu dikwils deze Konynen in myn Weitas ,, heb geftooken, en mede genoomen, zonder ,, aan deze Vlooijen , op verre na , den noo,, digen tyd te geeven, om dezelve te verlaa„ ten, fchoon ik ze zelfs dikwils heb opge,, noomen en geborgen, terwyl ik zag, datzy ,, nog geheel bezaaid waren met dit Ongedierte, ,, zo heb ik echter nooit kunnen merken, dat ik „ 'er van geftooken wierd , en ik geloof niet, dat

ik 'er ooit éénvant'huis gebracht heb , waar-

„ uit