Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de Torren. g

tos, of ook Unicorne, Eenboom, RMnoceros en Nafwonie , Neushoorn , omdat zy in plaats van Neus, een grooten krommen hoorn aan den kop hebben. Dit In feit was voormaals aan Mercurius toegewyd. Wy zullen by deze Torren eindelyk de Cantharides, of Spaanfchc Vliegen voegen , dat ook een foort van Torren zyn.

,, Hat Vliegend Hert heeft een vierkan„ ten kop, die breeder is dan deBorft, vry „ hard, hoekig aan de randen, van voren ge-

wapond met twee aanmerkelyke hoornen, „ van een fraay roode kleur, glad en glinfte„ rend als glas, lang, gelyk, beweegbaar, ge„ takt, getand, aan hunne uiteinden verdeeld „ in twee Hukken, welke, gelyk de knypers „ van de armen der Kreeften of Krabben, zig „ aan het einde de eene aan de andere voegen. „ Tusfchen de twee horens vindt men een vry „ grooten bek of mond, waar uit vier pennen „ van een bleek geele kleur te voorfchyn koo„ men, welke pennen of veeren de fnuit of de „ tong maaken, aan ieder zyde van den mond V» is een zwarte knevel met vier geledingen. ., Het onderft kakenbeen gelykt naar een blad „ Klimop. Aan dc bafis of het onderft der hoor„ nen, boven de oogen, zyn twee fprieten, „ zwart als git, uitloopende aan de eene zyde „ alleenlyk in vier kleine franjes, welke haar A 2 „ tot

Wet vu».

3end

Hert.

Deszelfs 'wfchryving.)

Sluiten