Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de Torren.

dan geheel befchimmeld. De Dultfchers verkiezen hunne Zuurkool met Spek boven Ortolans. De Vorften in Tartaryen, in den Jndot • tan, en in de Indiën in het algemeen, als zy ryk genoeg zyn, en aanzien genoeg hebben, om de gedroogde uitwerpzelen van een zekeren God, dien zy Lama noemen , te bekoomen , zo beftrooijen zy^daar alle hunne Geregten mede, die op hunne tafels verfchynen. De Worm van de Monoceros is een natuurlyker een iekkerder eeten, een voedzel meer overeenkomftig met onze zelfftandigheid, enzekerlyk van zig zeiven aangenaamer, dan alle de lekkernyen, welke ik zo even heb opgenoemd. ' Deze Worm brengt vyf of zes maanden in < den ftaat van Nymf of Popje door, en koomt; 'er in het Voorjaar uit te voorfchyn. Swammerdam denkt, dat hy, gelyk die der Kevers, en van de meefte andere Torren, drie of vier ]aar leeft voor deze laatftc Gefhlte-verandering.

De Hoorn , met welke hy voor den dag koomt, als hy zyn beklcedzel van Nymf verlaat, is van eene fchaalagtige zelfftandigheid, en zo hard, dat men 'er zig van bedienen kan, om het hardfte en digtfte hout mede te doorbooren. Deszelfs oppervlakte is zo glad en effen, dat dezelve glinftert als kriftal. Het is even eens met het been of de fchaal, die het 15 s bont-

Jcdaantenffeliiig.

Sluiten