is toegevoegd aan je favorieten.

Kort begrip van de historie der insecten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

204 de Zee-Schuim-Visch.

aan het Wyfje, en die verknochtheid boe„ zenit hetzelve moed in. Ah het Wyfje ge-

kwetft is, koomt het Mannetje t'haarer hul* „ pe toefchieten, daar het Wyfje integendeel „ wegvlucht; zodra zy bemerkt, dat het Man-

netje een wond ontvangen heeft. Deze „ Dieren hebben de gewoonte twee .aan twee ,, te gaan. [Oppianus (*) zegt in zyne Halieiu ,, ticon of gedicht over de viffchery, dat men,

om een Sepia te vangen, noch vifchkorf, „ noch net van nooden heeft, maar dat men

flechts een Wyfje, aan een koord, door het

water behoeft te trekken ; want van hoe ,, verre het Mannetje haar bemerkt , loopt

het aanftonds na haar toe , het geen den Vis„ fcher eene gemaklyke gelegenheid verfchaft, ,, om hem te vangen." Men zou de Mannen ten naaften by op dezelfde wyze vangen, als zy Viffchen waren, en de Vrouwen zouden gemeen-

(*) OPPIANUS; Een Griekfcii Poëet van de elfde eeuw, heeft ook een Gedicht over de Jacht gemaakt; Hy boodt die beide Werkenden KeizerCARA» CAtXA aan , die 'er zo over voldaan was, dat hy hem dc waarde van een goude Franfche Kroon deedt geeven voor yder vaars; van waar men [elooft, dat de Vaarzen van Oppiams den naam van gouden Vaarzen gekreegen hebben. Hy ftierf aan de Pelt, die in zyn Land woedde, in den ouderdom van dertig jaaren.