is toegevoegd aan uw favorieten.

Kort begrip van de historie der insecten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

230 de Kriek of Huis-stapel.

't welk men van twaalf greinen tot een Scru,, pel ingeeft, in een of ander water, daar toe klaar gemaakt. Doctor Samuel Ledilius ,', verhaalt, dat een Boer van zyn kennis zich verfcheide maaien van een anderendaagfehc koorts geneezen hadt, met een Kriek in een glas bier ontbonden, door te zwelgen. Zie. hier nog eene andere waarneeming insgelyks „ uit dezelfde Ephemerides getrokken , maar welke ons verdacht voorkoomt. Een be,, kwaam Geneesheer by een zieken geroepen zynde, die federt acht dagen zyn water niet gemaakt hadt, cn denzelven verfcheide middelen zonder vrucht hebbende voorgefchree,, ven, kwam 'er eindelyk een vrouw op, die op het verhaal , 't welk men haar van de ziekte gedaan hadt, eenige Krieken wa=gaan zoeken, welken zy losjes in de knoop .van een doek befloot, zodat zy zich daar gemaklyk in „ beweegen konden. Zy bondt vervolgens die „ knoop onder de kniè'n van den Lyder, die ,, daarop terftond eene zekere trilling gewaar „ wierdt, na dewelke hy onmiddelyk veel wa„ ter kwyt raakte. Dit geval is zeer zonderling, zo het waar is."

D E