is toegevoegd aan uw favorieten.

Kort begrip van de historie der insecten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

&32 VAN DE KlKVORSCH,

K VI. Fig. 19.

hebben van verhevener en gelukkiger Wezens, geen begrip van het geen men volftrekt geluk, of geluk op zich zei ven noemt. De gave, van over dit laatfte te oordeelen, is alleen aan den Mensch gefchonken, waarin wy ons over de wysheid en goedheid van God verwonderen moeten , die gewild heeft, dat het een igftc Dier, bekwaam om alle de trappen van Geluk te berekenen , insgclyks bekwaam ware om ze alle te genieten. Maar helaas! Wy maaken weinig gebruik, dan van de eerfte dezer vermogens, welke de minfte is. Indien wy geen moeds genoeg hebben om ons geluk zodanig tc maaken als het wrezen konde, laaten wy ten minften ons toeleggen om bet geluk der andere Dieren te genieten! Laat ons met vermaak dezulken befchouwen, welken een lang leeven, een wel verdeeld en vloeibaar bloed, tedere cn wel omzwachtelde leden vatbaar maaken, gelyk ons voor eene menigte aandoeningen, voor een groot geluk, en om zo te fpreeken, voor eene groote maate van beftaan, cn die van alle deze vermogens , beter dan wy, gebruik weeten te maaken. Men kan de Kikvorfchen onder dit foort yan Dieren betrekken. Zy zyn de Menfchen in 't klein , cn zy gelyken zelfs eenigzints in het uitwendig maakzel naar dezelve. (Zie Fig. 19-)

Ah