Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN DE KlKVORSCH. 239

,, Oorlog, die met den dood van zeven of ,, acht man afloopt, ons zeer belachclyk voorkoomt ; want om ons , beminlyke, „ zachtaardige Volkeren , om ons belang in „ dezelve te doen neemen, moeten 'er beeken „ bloeds ftroomen , en eenige honderd duizend menfchen fneuvelen; Die Negers zyn ,, verachtelyke , laage, onbefchaafde Lieden, „ wy zyn de wyzen van den Aardhodem!" God verhoede , dat zy onze Aapen niet in alles worden.

De bek der Tetards is geheel en al bedekt, onder het uitfpringende gedeelte van den kop; ,, Zy is geplaatst, zegt Swammerdam, op de ,, onderfte vlakte van den kop, of op de borst, ,, gelyk in den Zeehond, (Charchariat) die op „ de oppervlakte des waters dobbert; Zy moe,, ten zich noodzaakelyk op den rug werpen, „ en dat is het, wat ik hen dikwils heb zien ,, doen, inzonderheid als hun hongert, of ,, zy de lucht, die zy in hunne longen hebben, ,, daar uit verdryven willen: Zy keeren zich ,, dan met zulk eene fnelheid om, dat men ,, nauwelyks een oog op hunne bewegingen „ houden kan."

De Tetard befluit de Kikvorsen, of dient'er als ten bekleedzel van, en welhaast zal hy zich daarin veranderen. Dy is een levendig Popje»

ge-

[!eweeginjen der Tetaids.

Zy bevat, end: Kik. (c}ifcliên.

Sluiten