is toegevoegd aan uw favorieten.

Kort begrip van de historie der insecten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN DEN ZY-WORM. 87

den heeft. Het Mannetje brengt flechts eenige uuren met het Wyfje door, en die uuren zyn de laatfte van zyn leven; Ik gevoel een foort vanfpyt, en beklaag inderdaad dit kleine Diertje , dat het niet langer bet geluk van te beftaan mag genieten, dat het niet mag vliegen op de bloemen, zich niet vermaaken in de heflyke zonneftraalen , maar ten' minden eindigt het zyn korte loopbaan niet, zonder zy s gelyken te hebben voortgebragt, en dikwils fterven menfchen , die een eeuw leeven , zonder deze veitroofting te hebben, eene veitroofting zo recht gefchi t om ons den dood meteen bedaard oog te doen befehouwen.

Het Wyfje van de Vlinder, die de ZywormDeWyfjcs. voortbrengt, is veel zwaarder dan het Mannetje, om dat het vyf of zes honderd eytjes by zich heeft; Het legt in zeer korten tyd. Het fpreidt een vocht over die eitjes, dat dezelve vruchtbaar maakt. Men kan die, welke door dit vruchtbaar maakende vocht niet befproeid zyn, ligtelyk onderfcheiden van de anderen; zy kunnen niets voortbrengen, zy blyven geel, gelyk zy waren op het oogenblik toen zy gelegd wierden, en in plaats van rond vallen zy in , en worden plat; De anderen integendeel veranderen van eene geeleineen Violet-kleur, en behouden hunne roade gedaante.

„ De basten of doppen dezer eytjeszyn vast Doppen F 4 en