is toegevoegd aan uw favorieten.

Kort begrip van de historie der insecten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïo8 var » e » z v - w o r m:

zet men ze op nieuwe papieren, en op genoegzaame afftanden van malkanderen, om de een den ander niet te belemmeren • Men moet dan zyne zorgvuldigheid vermeerderen, vooral ten opzichte van de zinlykheid , en geftadig een zacht vuur in het vertrek onderhouden, 'twelk geen meerder hitte geeft, dan juist noodig is, om de Wormen in den yver van hunnen arbeid te houden , en om helderer en glanziger Zyde te krygen. Tonnetjes. Als de Popjes of Tonnetjes, in den tyd van zeven dagen , afgefponnen , en alle voltooid zyn, verzamelt men ze op hoopen, alleenlyk fcheidt men een klein getal van de anderen af, waarvan men de Uiltjes fchikt om een nieuw geflacht voor de volgende inzameling voort te brengen. Die Uiltjes koomen gemeenlyk den zevenden dag , na dat zy befponnen zyn , en derhalven den veertienden , na dat de Worm heeft beginnen te fpinnen, uit hunne omflagen, of Tonnetjes , te voorfchyn. Een en twintig dagen na het leggen, 't welk de Wyfjes, die uit deze Tonnetjes koomen , moeten doen, kan men nieuwe uitgebroeide of gekipte Wormen hebben. Dus kan men drie inzamelingen maaken , geduurende omtrent vier maanden, dat de Moerbeziën bladeren duuren.

„ Als de Wormen op 't punt zyn, van te „ gaan fpinnen , en men zorg draagt, om de.

zelve