is toegevoegd aan uw favorieten.

Kort begrip van de historie der insecten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Lichtende Worm. 231

„ rondom het wyfje koomt vliegen, en door „ dit middel vangt men dezelve. Het licht, „ 't welk de wyfjes verfpreiden, is dikwils zo „ levendig, dat men het vooreen kooltje vuur ,, zou neemen. De Stoffe, waar door het ,, voortgebragt wordt, fchynt een wezenlyke „ Phofphorus te zyn, gelyk aan de lichtende „ StofFe, welke zekere viïTchen en de Wor„ men, die in fommige Schelpen huisveilen, „ van zich geeven. Hoe meer het Infect in „ beweeging is, hoe meer de luifter en glans „ van deze Phofphorus fchittert, hoe levendi-

ger en helderer zy is; en als zy begint te „ verminderen, behoeft men het Infect Hechts „ te fchudden, te tergen, en te doen loopen,

aanftonds vermeerdert het licht, en hervat „ zyn eerften gloed.

„ Het hoofd van het Mannetje is net van nadere Be ,, het zelfde maakzel als van het wyfje en „ eveneens bedekt door de plaat van het borft„ ftuk, alleen fchynt het wat grooter, dan dat „ van het wyfje; Het is zwart, gelyk ook de „ Sprieten; De Buik van dit Mannetje minder „ dik en lang, dan die der wyfjes, heeft de „ plooyen of vouwen aan de zyden minder „ duidelyk. maar het grootfte verfchil, 't welk „ men tuffchen de beide Sexen vindt, is, dat het „ Mannetje bedekt is met bruine , Segryne „ kokertjes van twee linies lang, en opwaards P 4 ■ >, ver-