is toegevoegd aan uw favorieten.

Mengelwerken, in dichtmaat en prosa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER M E N S C II E N? 101

Ach ! Schepper! ach ! uw tooru Behoeft geen' worm te treffen;

Op dat uw handenwerk Uw grootheid zou bezeffen!...

Gij toch gaaft mij uw beeld,

■O Vormer van mijn hart!

Voorzeker tot uwe eer,

En geenszins tot mijn fmart.

Riep uwe goedheid ons, En niet uw toorn, in 't leven?

Hoe, Vader! kunt gij dan Mij 't leed ter prooije geeven?...

'k Ben immers ook een mensch

Die menschlijk voelt en denkt,

Terwijl het knellend juk

Mijn laatfte krachten krenkt.

G 3 Hoe