Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE WIJSGEER IN PERU. at9

Daar heeft het algemeen niet als op de aard te vreezen; Daar kan de fchurk een heer, de dwaas behaaglijk weezen; Daar zijn de zotten wijs en groot en hoog geacht, En wijzen draagen daar der dwaazen zwaare vragt. Zoo gaat het in de maan, welëedle en wijze heeren! Wie dit eens van onze aarde als waarheid dorst beweereu, Vond zeker geen geloof: zijn fabel bleek te klaar, 't Gaat hier gansch anders toe; veel wijzer; is't niet waarf... „ó Ja (riep Stoffel,) vrind! nu hebt gij niet geloogen." Goed, (dacht de Filofoof) zoo wordt de dwaas bedrogen 1 De logen vindt geloof, gekleed in waarheids fchijn, En voor de waarheid zelf fchijnt ieder blind te zijn.

P 3 DE

Sluiten