Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*8 OVER DE NATIONAALE DAPPERHEID,

vuist eene fchans beltonnen; daarentegen zijn hunne flechts letterlijke inrichtingen in 't wezenlijke wankelende, en misfen het ganfche doel, dat ernftig behoorde bearbeid te worden. Soort! gelijke cxereeermcesters zweet-en en pijnigen zich door vergeeflchen arbeid, ter verfiering van den nherften bast, en vergeeten , of bederven zelfs de kern.

Beiden zijn noodwendig: maar om de eerfte tot overdrijving, tot walging toe te behartigen, moet het hoofdwerk niet verzuimd worden.

Veelen wilden de Pruisfifche krijgstucht naaraapen, en waanden dezelve in den corporaals-ftok, in de gepoederde kerkenparade, of *, den korten rok te vinden.

Hoe weinigen kennen dè werkende ziel deezer magt, over welke ik in deeze bladen zal handelen. Zekere dingen zijn flechts in vreede, in den ftaat van rust te bewerkftelligen, om den ledigen foldaat onledig te houden, en aan orde te wennen : maar deeze dingen zijn nadceh>, als men ze ontijdig poogt in te voeren, en dan in buitenfpoorigheden vervalt, welke, zonder grond, zonder regelmaatig afzigt werken.

Dit heeft doorgaans dddr plaats, waar men de oogen van t hof, door uiterlijke fchittering behaagen , en hetzelve altoos met niets bezig houden wil. Hieruit ontftaat eigenlijk een fraai foldaatenpoppenfpel , dat op he-t flagveld Ros. bacher Aagten veroorzaakt.

Het

Sluiten