is toegevoegd aan uw favorieten.

Mengelwerken, in dichtmaat en prosa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

198 OVER. DE RUSSISCHE

ontdekte toekoomende moge dwaalen: ik wensch ook, dat ik mij in deeze aanmerkingen over Rusland bedriege; hoewel ik eene Monarchin waarlijk hoogachte, die over ganfche waerelddeelen verdiende te heerfchen, dewijl zij de weetenfchappen befchermt en bevordert; de deugd beloont, en haare despotieks magt niet misbruikt, maar waarlijk groot in groote werken is.

Wie moetzich niet verbaazen , als men hoort, dat in Rusland een nieuw wetboek gemaakt wordt; in een' Staat, die eerst vóór vijftig jaaren begon te kiemen ? En bij ons Duitfchen moeten wij , door gebrek aan zulk een nationaal boek, tot de Romeinfche wetten toevlügt zoeken, welke voor

onze tijden in 't minst niet voegen. Onze

advocaaten kunnen daarentegen, door tegenfpreekende denkbeelden der rechtsgeleerden, de verbaazende mecnigte fchriftcn tot in 't oneindige vermeerderen, en durven ongeftraft den rechter door dubbelzinnige verklaaringen verwarren. Edeldenkende, groote cathaiuna! wij zullen derhal venbij de woeste Rusfen , even als de Romeinen in Griekenland, de heilige gerechtigheid moeten leeren ; ingevalle zich ooit onze vorften over gedrukte onderdaanen ontfermen en eindelijk verhinderen willen, dat braave lieden geene arglistige advocaaten mesten, of door bedrog en onduidelijke wetten misleidde, gevoellooze rechteren vergeefs op de knieën om rechtvaardigheid bedelen moeten.

De eerfte pligt van een' Vorst is, om zijnen

on-